22.06.2016 r. Posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)

W dniu 22 czerwca 2016 r. na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbyło się trzecie posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego PDO. W obradach uczestniczyli członkowie Zespołu. Ważnym punktem posiedzenia było ustalenie doboru odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO , ich lokalizacji i liczby.

Przed ustaleniem doborów specjaliści omówili wyniki WGO odmian badanych a także nowych na podstawie doświadczeń rejestrowych. W drugiej części spotkania członkowie Zespołu obejrzeli poletka doświadczalne, zapoznali się ze stanem odmian w doświadczeniach.