27 stycznia 2016 r – Posiedzenie Podkarpackiego Zespołu PDO

W dniu 27.01.2016 r. w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zespołu i zaproszeni Goście.

Spotkanie poświęcone było głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących list odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podkarpackiego (LOZ) na rok 2016 dla zbóż i rzepaku oraz organizacji doświadczeń PDO. Aktualne Listy Odmian Zalecanych znajdują się na stronie internetowej www.przeclaw.coboru.pl w zakładce Listy odmian zalecanych.

Informacje o liście odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podkarpackiego można uzyskać również na miejscu w SDOO Przecław, ZDOO Dukla, Nowy Lubliniec, Skołoszów . Przed wyborem odmiany zachęcamy również do analizy wyników doświadczeń PDO.