5-6 listopada Posiedzenie KZK PDO

W dniach 5-6 listopada 2015 roku na terenie województwa podkarpackiego, w hotelu „Accademia” w Przemyślu, odbyło się inauguracyjne I posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego IV kadencji na lata 2015-2018. Posiedzenie zostało zorganizowane przez COBORU i SDOO w Przecławiu. Wydarzenie Honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl.

Krajowy Zespół PDO jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawach realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu oprócz Członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO, uczestniczyli także zaproszeni Goście: Pan Krzysztof Smaczyński – zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Lucjan Kuźniar – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i inni reprezentanci władz województwa podkarpackiego między innymi: Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa- Pan dr Rafał Kumek, Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem – Pan Adam Skiba a także Wojewódzki Inspektor WIORIN – Pan Błażej Borowiec , przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO i dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian z wszystkich województw, członkowie Podkarpackiego Zespołu PDO, dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU, przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Nominacje nowo wybranym członkom Krajowego Zespołu PDO wręczyli wspólnie Pan Krzysztof Smaczyński, Pan Wicemarszałek Lucjan Kuźniar oraz dyrektor COBORU – prof. Edward S. Gacek. Z terenu województwa podkarpackiego nominację odebrała Maria Kozioł – Dyrektor SDOO w Przecławiu.

Na posiedzeniu między innymi , omawiana była problematyka związana z uprawą, hodowlą odmian kukurydzy oraz propozycjami zmian systemu realizacji badań urzędowych oraz porejestrowych tego gatunku.