Posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 27.05.2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się pierwsze, posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PZ PDO) powołanego na kadencję 2015-2018, na którym zostały wręczone nominacje podpisane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana Władysława Ortyla, Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej – Pana Stanisława Bartmana, i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka. Nominacje członkom Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wręczyli Pan Lucjan Kuźniar – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek. W skład Podkarpackiego Zespołu PDO weszło 26 osób. Przewodniczącą Zespołu ponownie została wybrana Pani Maria Kozioł – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, a zastępcami: Pani prof. Dorota Bobrecka–Jamro – Kierownik Katedry Produkcji Roślinnej na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, i Pan Mieczysław Majcher – emerytowany dyrektor IHAR ZD Ożańsk.

Część robocza spotkania poświęcona była sprawom organizacji doświadczeń PDO na terenie województwa w sezonie 2015/2016 oraz ustaleniu doborów do doświadczeń z roślinami ozimymi.