28 stycznia 2015 r – Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego PDOiR

W dniu 28.01.2015 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się ósme posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Województwa Podkarpackiego. Było to ostatnie posiedzeniu kadencji 2011-2014, dlatego na wstępie podziękowano wszystkim Członkom za aktywny udział w pracach Zespołu. Listy okolicznościowe z podziękowaniami podpisanymi przez Marszałka Województwa Podkarpackiego - Pana Władysława Ortyla, Prezesa Izby Rolniczej - Pana Stanisława Bartmana i Dyrektora COBORU - Prof. dr hab. Edwarda Gacka wręczyła Pani Zofia Kochan – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie poświęcone było głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podkarpackiego (LOZ) na rok 2015 dla zbóż i rzepaku oraz organizacji doświadczeń PDO. Aktualne LOZ znajdują się w zakładce Listy odmian zalecanych.