26.06.2014 r. – Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Województwa Podkarpackiego

         W dniu 26 czerwca 2014r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbyło się kolejne - letnie posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W posiedzeniu brali udział członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDOiR .

          Zespół między innymi ustalił dobory odmian do doświadczeń ze zbożami ozimymi, lokalizację tych doświadczeń na sezon 2014/2015. Zapoznał się z również z wynikami plonowania odmian rzepaku ozimego i charakterystyką odmian nowych zarejestrowanych lub proponowanych do rejestracji w bieżącym roku..