28.01.2014 r. – Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego

          Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale był miejscem zimowego posiedzenia Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, które odbyło się 28 stycznia 2014 roku. W posiedzeniu oprócz Członków Zespołu uczestniczyli: Dyrektor PODR – Jerzy Jakubiec, specjaliści SDOO, ZDOO oraz PODR. Obrady poświęcone były głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących ,,Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podkarpackiego w roku 2014” (LOZ) oraz organizacji doświadczeń z roślinami jarymi. Łącznie pozytywnie zaopiniowano rekomendację 64 odmian dla 9-ciu gatunków. Ponadto ustalono dobory dla doświadczeń z roślinami jarymi w bieżącym sezonie.