20.12.2013 r. - Coroczne spotkanie pracowników

          W dniu 20 grudnia 2013 r. w siedzibie SDOO odbyło się coroczne spotkanie pracowników Stacji i Zakładów Doświadczalnych: Dukli, N. Lublińca i Skołoszowa. Spotkanie miało na celu podsumowanie wyników gospodarczych 2013 roku. W trakcie spotkania pożegnano Panią mgr inż. Marię Zapolską, która zakończyła obsługę posterunku meteorologicznego. Pani Dyrektor Maria Kozioł podziękowała za pracę obserwatora meteorologicznego. Funkcje tę pełniła przez ponad 20 lat po zakończeniu pracy zawodowej na stanowisku inspektora.