04.07.2013 r. - Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa podkarpackiego (PDOiR)

          W dniu 4 lipca 2013 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Skołoszowie odbyło się letnie posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Województwa Podkarpackiego. Posiedzenie poświęcone było wypracowaniu planu badań na sezon 2013/2014 oraz zmianom w doborach odmian do doświadczeń z roślinami ozimymi. Członkowie Zespołu zapoznali się miedzy innymi z odmianami zbóż ozimych i rzepaku ozimego wpisanych do krajowego rejestru w bieżącym roku.
Uczestnicy posiedzenia wizytowali poletka doświadczalne ze zbożami, rzepakiem i innymi gatunkami prowadzonymi w ramach PDO a także warzywami w ZDOO Skołoszów.