09.07.2012 r. - Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego województwa podkarpackiego

         W dniu 9 lipca 2012 r. w SDOO Przecław odbyło się letnie posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Województwa Podkarpackiego. Posiedzenie poświęcone było wypracowaniu planu badań na sezon 2012/2013 oraz zmianom w doborach odmian do doświadczeń z roślinami ozimymi.
W posiedzeniu oprócz Członków Zespołu udział wziął V-ce Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Lucjan Kuźniar.
Członkowie Zespołu wizytowali poletka doświadczalne ze zbożami i innymi gatunkami prowadzonymi w ramach PDO.