Dni Winorośli
plakat:Zakład doświadczalny  oceny odmian w Skołoszowie ulica Piłsudzkiego 8 37-716 Orły zaprasza na Dzień otarty winorośli 8 września 2023 roku w godzinach 9:00 do 14:00. W programie demonstracja odmian winorośli w doświadczeniu PDO z uwzględnieniem plonowania odmian i innych cech użytkowych. Porady w zakresie technologii uprawy, zakładanie plantacji, nawożenie, ochrony, pielęgncji, i doboru odmian do uprawy w warunkach województwa.